Forum För Omställnin

Kontakt

Så här kommer du i kontakt med oss

Kom i kontakt med Forum för omställning genom att maila till kansliet

kansliet@forumforomstallning.se

Kansliet består av:

  • Oscar Stege Unger, Wallenberg Foundations AB

  • Kristina Lovén Seldén, TCO

  • Oscar Boldt-Christmas, McKinsey & Company

  • Pia Anderberg, Axel Johnson

  • Linda Olofsgård Lindfors, Wallenberg Foundations AB