Forum För Omställnin

Aktuellt

SNS Tylösand Summit: The AI Revolution

21 augusti 2019

Den 21 augusti gick SNS årliga Tylösand Summit av stapeln där årets tema var The AI Revolution. Forum för Omställnings styrelsemedlemmar Marcus Wallenberg och Eva Nordmark var på plats och deltog på scen under rubriken The Swedish Response. Marcus Wallenberg presenterade sin syn på hur Sverige behöver agera för att möta de nya möjligheterna och utmaningarna med artificiell intelligens. Detta följdes av en paneldiskussion där Ann Linde, utrikeshandelsminister, Darja Isaksson, generaldirektör för Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, Eva Nordmark, ordförande för TCO, och Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi och föreståndare för Uppsala universitets Centrum för Arbetslivsforskning, gav sin syn på AI i en svensk kontext. Läs mer här.

SNS tylösand.jpg

Forum för Omställning i Almedalen

1-3 juli 2019

Under Almedalsveckan deltog delar av Forum för Omställnings styrelse och kansli i flertalet samtal och debatter bland annat under rubrikerna:

Var finns jobben och hur säkrar vi kompetens i hela landet? Arrangör: TCO
Framtiden är här - har vi säkrat kompetenserna som krävs? Arrangör: Expressen & Newton Utbildning
Kan tekniken ersätta arbetsförmedlarna i nya Arbetsförmedlingen? Arrangör: Delegationen för unga och nyanlända i arbete
Hur ser våra storbolag ut i framtiden och vilken roll kommer våra startups spela i detta? Arrangör: Techarenan
Sverige i framkant eller på efterkälken - hur ser vi till att jobben säkras i digitaliseringens spår? Arrangör: Google
Företagen hittar inte den kompetens de behöver. Kan branschvaliderng vara en lösning? Arrangör: Valideringsdelegationen
Validering - en nyckel till kompetensförsörjningen. Vem tar ansvar för att driva på utvecklingen? Arrangör: Valideringsdelegationen
Överlever den liberala demokratin automatiseringen? - kan vårt samhälle hantera de utmaningar som följer på teknikskiftet. Arrangör: Futurion
A resilient Sweden in the era of AI. Arrangör: AI Innovation of Sweden, Peltarion Swedbank

 
Kollage 2019.jpg

Professor Erik Brynjolfsson

Professor Erik Brynjolfsson

Möte med Erik Brynjolfsson – Professor-MIT Sloan School och Director-MIT Center for Digital Business

25 JUNI 2019

Forum för Omställning träffade Professor Erik Brynjolfsson i ett enskilt möte för en diskussion om hans globala forskning och arbete runt effekterna av informationsteknologi (IT) och AI på affärsstrategier, arbetsmarknad och produktivitet. Brynjolfsson är rådgivare för flera teknikintensiva företag och håller föreläsningar över hela världen om teknik och strategi. Genom sitt arbete som chef för ”MIT Initiative on the Digital Economy”  hjälper Brynjolfsson företag och ekonomier att dechiffrera, förbereda sig för och dra nytta av de tekniska förändringarna som kommer att påverka allt från sysselsättning och hälso- och sjukvård till utbildning och socioekonomisk rörlighet.

Deltagare på mötet var Peter Wallenberg Jr, Ingrid Sundström och Oscar Stege Unger från Wallenberg Foundations AB, Caroline Berg och Pia Andeberg från Axel Johnson, Kerstin Sahlin chef för WASP-HS, Susanne Ackum Ordförande Forum för Omställning och Rikard Rosenbacke forskare och rådgivare.


Baylan_Ygeman.jpg

Möte med Näringsminister Ibrahim Baylan och Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

30 April 2019

Den 30 april träffade Forum för Omställning Näringsminister Ibrahim Baylan och Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman för att diskutera Omställningsfrågor med fokus på vad som krävs för att bejaka strukturomvandlingen och underlätta omställningen. Diskussionen rörde även den planerade Digital@Idag och visionen för Sverige vad gäller digitaliseringen och arbetsmarknadens utveckling. Närvarande på mötet var alla från Forum för Omställnings styrelse och kansli, även politisk sakkunnig Erik Pedersen (för Baylan) och Lina Glans (för Ygeman).


DigiGov

2 april 2019

DigiGov arrangeras av SKL i samarbete med regeringen och är en mötesplats för samtalet om samhällets utveckling utifrån digitalisering. Oscar Stege Unger, Director Wallenberg Foundations AB och Sara Ovreby, Samhällspolitisk chef, Google Sverige, deltog på DigiGov under ämnet ”Framtidens Arbetsmarknad”. Oscar presenterade kort Forum för Omställnings arbete och varför Wallenbergfamiljen har engagerat sig i detta forum.


TCO:s konferens om framtidens kompetensförsörjning

28 mars 2019

Under TCO:s konferens om framtidens arbetsmarknad deltog Axel Johnsons styrelseordförande Caroline Berg och TCO:s ordförande Eva Nordmark – tillika ledamöter i Forum för Omställnings styrelse – i ett scensamtal om vilka åtgärder och strategier som behövs på kort och lång sikt för att klara kompetensförsörjningen, samt hur vi kan förstå digitaliseringens inverkan på arbetslivet och samhället i stort. Samtalet kom också att handla om engagemanget i Forum för Omställning och varför det är så viktigt att agera i omställningsfrågan. Konferensen samlade omkring 300 företrädare från näringsliv, akademi, arbetsmarknadens parter, myndigheter och politik.


Kollage.jpg

Möte med Riksdagsutskotten

6 Mars 2019

Den 6 mars bjöd Forum för Omställning in ordförandena och vice ordförandena i Riksdagsutskotten för Arbetsmarknad, Finans, Näring, Socialförsäkring, Trafik och Utbildning till ett möte. Syftet med mötet var att diskutera hur vi på bästa sätt kan hantera de effekter av AI och automation som vi kommer se på arbetsmarknaden och i korthet beskriva Forum för Omställnings syfte och verksamhetsplan framåt. Bland annat diskuterades hur näringslivet – med representation från de företag som forumet har anknytning till – ser på frågor kring omställning och digital mognad – med utgångspunkt i en undersökning baserad på HR-cheferna i företagen (totalt cirka 30st) som ingår i Wallenberg- och Axel Johnsonsfären. Under mötet presenterades även lärdomar från vad andra länder gör i omställningsfrågan från den tyska McKinsey& Company-partnern Matthias Daub. Det blev en engagerad och konstruktiv dialog. Forum för Omställning presenterade även initiativet att försöka få till en Digital Day i Sverige (med inspiration från Schweiz).

Anna Johansson (S) Ordförande Arbetsmarknadsutskottet
Maria Nilsson (L) Ledamot Arbetsmarknadsutskottet
Fredrik Olovsson (S) Ordförande Finansutskottet
Elisabeth Svantesson (M) Vice ordförande Finansutskottet
Helene Hellmark Knutsson (S) Vice ordförande Näringsutskottet
Rikard Larsson (S) Vice ordförande Socialförsäkringsutskottet
Ann-Sofie Alm (M) Suppleant Socialförsäkringsutskottet
Anders Åkesson (C) Vice ordförande Trafikutskottet
Gunilla Svantorp (S) Ordförande Utbildningsutskottet
Roger Haddad (L) Vice ordförande Utbildningsutskottet
Matthias Daub, McKinsey & Company
Forum för Omställnings styrelse; Susanne Ackum, Caroline Berg, Anders Ferbe, Carl Leinar, Eva Nordmark & Marcus Wallenberg
Forum för Omställnings kansli; Kristina Lovén Seldén, Amanda Ulfsdotter, Oscar Stege Unger & Linda Olofsgård Lindfors


Möte med Singapores arbetsmarknadsminister och delegation

23 januari 2018

Den 23 januari träffade Forum för Omställning två Singaporeanska ministrar, Josephine Teo (Minister for Manpower) och Mr NG Chee Meng (Secretary-General, NTUC and Minister in the Prime Minister's Office) med en delegation beståendes av respresentanter från fackförbund under deras besök i Sverige. Den Singaporeanska delegationen ville som en del i deras Sverigebesök träffa Forum för Omställning för att utbyta erfarenheter kring hur man kan jobba på ett effektivt sätt med omställningsfrågor. Från Forum för Omställnings styrelse deltog Susanne Ackum, Caroline Berg och Marcus Wallenberg. Även Dennis Helfridson (Vice President Robotics ABB Sweden) och Patricia Kempff (Head of Public Affairs ABB Sweden) deltog och berättade om deras arbete i omställningsfrågan och hur de bygger verksamheten baserad på samverkan mellan robotar och människor.

Singapore.jpg

Josephine Teo, Minister for Manpower
Mr Aubeck Kam, Chairman of Tripartite Workgroup on older Workers, and Permanent Secretary
Mr NG Chee Meng, Secretary-General, NTUC and minister in the Prime Minister’s Office
Dr Robert Yap, President Singapore National Employers Federation (SNEF)
Niklas Kvarnström, Sveriges Ambassadör i Singapore
Marcus Wallenberg, Forum för Omställnings styrelse
Caroline Berg, Forum för Omställnings styrelse
Susanne Ackum, Forum för Omställnings styrelse
Dennis Helfridson, Vice President Robotics ABB Sweden
Patricia Kempff, Head of Public Affairs ABB Sweden
Oscar Stege Unger, Forum för Omställnings kansli


Möte med EU Kommisionär Jyrki Katainen

14 januari 2018

Den 14 januari träffade Forum för omställning EU Kommissionären Jyrki Katainen för att diskutera best-practises inom struktuomvandlingsfrågor. Det diskuterades bland annat vikten av en tydlig vision som når ut till alla medborgare hur samhället kan förbättras med ny teknologi och nya affärsmodeller. Vikten av kontinuerligt lärande och stora utbildningsinsatser var viktiga samtalspunkter. Från Forum för Omställnings styrelse deltog Marcus Wallenberg och Susanne Ackum. Dessutom var ett antal andra deltagare inbjudna som på olika sätt engarerar sig i FfO eller frågor kopplade till forumet. Bland de inbjudna svenska gästerna fanns Vinnovas Generaldirektör Darja Isaksson och Ola Asplund, Senior Advisor IF Metall.

Katainen.jpg

Jyrki Katainen, Vice-President EU Commissioner
Ola Asplund, Senior Advisor IF Metall
Darja Isaksson, Generaldirektör Vinnova
Amelie von Zweigbergk, fd chef industriell utveckling Teknikföretagen
Jessica Häggström, Head of HR Investor AB
Marcus Wallenberg, Forum för Omställnings styrelse
Susanne Ackum, Forum för Omställnings styrelse
Oscar Stege Unger, Forum för Omställnings kansli
Kristina Lovén Seldén, Forum för Omställnings kansli


Konferensen Work in The Future

4 OKTOBER 2018

Den 4 oktober samlade The Jacob and Marcus Wallenberg Centre for Innovative and Sustainable Business Development, Handelshögskolan i Stockholm och the Wallenberg Foundations för första gången Sveriges ledande beslutsfattare inom näringsliv, akademi, samhälle och politik för möte, samtal och lärande på temat Work in The Future. Under konferensen lanserades även Forum för Omställning.

WITF_collage.jpg

Work in The Future

Konferens på Handelshögskolan den 4 oktober 2018

 

 

Debattartikel i Dagens Industri

MARCUS WALLENBERG M.FL: SÅ SKA SVERIGE KLARA NÄSTA STRUKTUROMVANDLING

Vi står inför en mycket snabb strukturomvandling när arbetsuppgifter för hela yrkesgrupper kommer att försvinna. Detta ställer möjligheten till livslångt lärande på sin spets. Vi bjuder nu in till en konferens i oktober om denna viktiga fråga, skriver Marcus Wallenberg, Carl Leinar, Eva

Debattartikel i Svenska Dagbladet

SVERIGE BÖR TA ETT GREPP OM DIGITALISERINGEN

Vi ser i omvärlden hur flera länder tar ett helhetsgrepp för att bli vinnare i den strukturomvandling som pågår. Lyckas vi i Sverige med omställningen så kan nya jobb skapas. Om vi inte agerar kan vi tappa ett stort antal arbetstillfällen, skriver nystartade Forum för omställning med bland andra Anders Ferbe, Eva Nordmark, Marcus Wallenberg och Susanne Ackum.