Forum För Omställnin

Digital@Idag

22 NOVEMBER 2019

22 NOVEMBER 2019

 

Sverige, liksom många andra länder, genomgår nu stora förändringar drivna av digitalisering, AI, automatisering och etableringen av helt nya affärsmodeller och konkurrenter – en förändringstakt som sannolikt bara kommer accelerera. Vi behöver öka den allmänna förståelsen för den strukturomvandling som nu formar framtidens samhälle och arbetsmarknad. Det är också nödvändigt för att stimulera till en positiv inställning kring kontinuerligt livslångt lärande och för att vi som medborgare ska förmå se framtiden an med optimism och tillförsikt. Det är mot denna bakgrund som vi vill initiera och driva en årlig Digital@Idag, med ”mjukstart” 22 november 2019.

Med Digital@Idag vill vi att alla som bor i Sverige får en chans att upptäcka, förstå och diskutera möjligheterna med digitaliseringen, men också lösningar på de utmaningarna som kommer i dess kölvattnet. Aktiviteterna, då Digital@Idag är fullt utbyggd, sker i det lilla, stora, privata och offentliga rummet från norr till söder i Sverige. Det är en blandning av öppet hus-liknande/Kulturnatts events men också mer specialiserade debatter och utbyten kring teknologier och dess effekter.

Syfte och målet med Digital@Idag är att

  • skapa en rörelse och folkbildning som bidrar till att Sverige, och vi som bor här, blir vinnare i den digitala omställningen

  • den blir en del av det offentliga samtalet om digitaliseringens möjligheter och konsekvenser samt ett redskap i att landa i en tydlig och väl förankrad digital vision för Sverige

  • skapa trygghet och inspiration hos den enskilde för den nya tekniken och därmed motivation till kontinuerligt lärande

  • motverka de krafter som på icke-faktamässig grund kan komma att vilja stoppa nödvändig teknologisk, och därmed samhällelig utveckling

Om du vill medverka ta kontakt med Digital@Idags kansli:

Oscar Stege Unger
kansliet@forumforomstallning.se
070-624 20 29

Susanne Ackum
susanne@forumforomstallning.se
072-587 26 94

Johanna Unghanse
johanna@unghanse.com
070-209 53 74

Linda Olofsgård Lindfors
kansliet@forumforomstallning.se
070-698 54 53