Forum För Omställnin
edited.jpg

HEM

Forum för Omställning

Vi vill bidra till att stärka Sveriges förutsättningar att möta de stora förändringar som sker inom företag, på arbetsmarknaden och i samhället som en effekt av digitalisering, automatisering och nya affärsmodeller.

Forum för Omställning ska fungera som en plattform där dialog och konkreta förslag mot bakgrund av forskning och erfarenhet, nationell och internationell inspiration kan bidra till en framgångsrik strukturomvandling.

Bakgrunden till detta initiativ är vår vilja att engagera oss konkret i att stärka Sveriges förutsättningar att bejaka strukturomvandlingen, samtidigt som samhället hålls ihop. Tittar vi på studier som bland andra OECD, World Economic Forum och McKinsey publicerat så är det tydligt att en stor andel av de enskilda arbetsuppgifterna, så mycket som 50 procent, som idag genomförs i alla yrken kan automatiseras med tillgänglig teknologi. Studier visar också att det bara är cirka 10 procent av jobben som helt kan automatiseras men att nästan alla jobb kommer att påverkas. Det som är nytt i denna strukturomvandling är att förändringen kommer påverka de flesta jobb. Tidigare har tyngdpunkten legat inom tillverkning och produktion men nu handlar det även om tjänster och kontorsjobb. Men automatiseringen kommer också föra med sig en mängd möjligheter och många nya jobb om vi förvaltar den rätt. Forskning tyder på att det är stor variation i utfallen beroende på hur de hanteras. Lyckas vi med omställningen så kan nya jobb skapas netto, men om vi inte agerar proaktivt så kan vi tappa ett stort antal arbetstillfällen. Ytterst går vi då miste om betydande välfärdsresurser.

Bakom Forum för Omställning finns en styrelse beståendes av:

 • Anders Ferbe
  fd Förbundsordförande IF Metall

 • Carl Leinar
  fd VD Trygghetsrådet

 • Caroline Berg
  Ordförande Axel Johnson

 • Eva Nordmark - avgått ur styrelsen
  fd Ordf TCO nu Sveriges Arbetsmarknadsminister

 • Helen Dannetun
  Rektor Linköpings Universitet

 • Magnus Tyreman 
  Senior Partner McKinsey & Company

 • Marcus Wallenberg
  Ordförande SEB

 • Martin Lundstedt
  VD och Koncernchef AB Volvo

 • Susanne Ackum 
  fd GD, Statssekreterare och Riksrevisor

Bakgrunden till detta initiativ är vår vilja att engagera oss konkret i att stärka Sveriges förutsättningar att bejaka strukturomvandlingen, samtidigt som samhället hålls ihop

Work in The Future

Konferens 4 oktober 2018

Den 4 oktober samlade The Jacob and Marcus Wallenberg Centre for Innovative and Sustainable Business Development, Handelshögskolan i Stockholm och the Wallenberg Foundations för första gången Sveriges ledande beslutsfattare inom näringsliv, akademi, samhälle och politik för möte, samtal och lärande på temat Work in The Future. Under konferensen lanserades även Forum för Omställning.

Läs mer om konferensen här


Svenska Dagbladet

Sverige bör ta ett grepp om digitaliseringen

Vi ser i omvärlden hur flera länder tar ett helhetsgrepp för att bli vinnare i den strukturomvandling som pågår. Lyckas vi i Sverige med omställningen så kan nya jobb skapas. Om vi inte agerar kan vi tappa ett stort antal arbetstillfällen, skriver nystartade Forum för omställning med bland andra Anders Ferbe, Eva Nordmark, Marcus Wallenberg och Susanne Ackum.

Läs hela artikeln här


Dagens industri

Marcus Wallenberg m.fl: Så ska Sverige klara nästa strukturomvandling

Vi står inför en mycket snabb strukturomvandling när arbetsuppgifter för hela yrkesgrupper kommer att försvinna. Detta ställer möjligheten till livslångt lärande på sin spets. Vi bjuder nu in till en konferens i oktober om denna viktiga fråga, skriver Marcus Wallenberg, Carl Leinar, Eva Nordmark, Susanne Ackum och Anders Ferbe.

Läs hela artikeln här